I flera månader har de levt åtskilda medan Christoffer Stolt tjänstgjort som soldat för svensk räkning under det Natoledda uppdraget i Afghanistan. Därför fanns det ett särskilt symbolvärde i att de valde att gifta sig, mitt under medaljceremonin för de hemvändande soldater och officerare.

Det menade regementspastor Joachim Leijon som vigde paret på Skaraborgs regemente under torsdagskvällen.

– Jag är stolt, det här är ett sådant gott tecken och en så tydlig viljeyttring inför kamraterna, konstaterade Leijon, som nu för första gången fick tillfälle att viga ett par i ett dylikt sammanhang.

Bröllopet var en överraskning för de allra flesta. Bara några få var invigda.

Det blev en glad och tårdrypande vigselakt inför regementets anställda, släkt och vänner.

Under den långa bröllopskyssen jublades det friskt och sedan hurrades det för brudparet.