Skaraborgs Sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ärendet gäller en patient som opererades vid annat sjukhus utanför Västra Götalandsregionen. Efter operationen blev patienten överflyttad till Skaraborgs Sjukhus för fortsatt vård. Två dagar efter utskrivning kom patienten till akutmottagningen med hjärtstopp efter att ha hittats livlös i hemmet. Patienten avled till följd av en propp i lungan.