Nyanlända barn och unga har under hösten placerats i ett drygt tiotal skolor i kommunen, både i tätorten och på landsortsskolor. Skolorna har sedan tidigare gjort klart planeringen för vårterminen och rektorerna har klargjort att de inte kan ta emot fler barn nu.
- Skolorna måste få chansen att i lugn och ro få arbeta med de grupper som har kommit tidigare, säger Britt-Marie Stridh.

Annons

För att gå skolorna till mötes driver kommunen under vårterminen förberedelseskolan Passagen i Blå huset vid Stenstorpskolan.
- Det är en förberedelseskola, därav namnet. Vi ska se till att eleverna får så mycket med sig härifrån att de kan gå vidare till den ordinarie skolan, säger Britt-Marie Stridh.
Skolstarten sker den 3 februari. Förutom rektorn blir det 2,5 lärartjänster på skolan. En modersmålslärare kommer att jobba där en del av sin arbetstid och en person med somaliskt ursprung kommer att arbeta på skolan via nystarts- eller instegsjobb.
- Den personen ska fungera som en brygga. Det är nödvändigt. Vi andra i personalen kan knappt ett ord somaliska, säger Britt-Marie Stridh.
Skolan ska ta emot elever från förskoleklass till nian. I förekommande fall kan även elever i gymnasieåldern komma i fråga. Skolbakgrunden är minst sagt skiftande. Det finns analfabeter bland eleverna.
- Vi fokuserar naturligtvis på att lära dem svenska. Men vi ska också lägga mycket tid på att eleverna lär sig det svenska samhället. Det som sitter i väggarna hos oss är inte lika självklart för dem, säger Britt-Marie Stridh.

Skapande verksamhet kommer också att få en viktig roll i skolan.
- Kreativa inslag ger ett lustfyllt lärande. De estetiska ämnena kan användas kreativt för att lära sig svenska.
Britt-Marie Stridh räknar med att skolan har omkring 25 elever – samtliga med somaliskt ursprung – under den första skoldagen. Antalet väntas stiga under våren.
- Jag vet att det kan komma ytterligare upp till cirka 100 barn i skol- och förskoleåldern under våren och sommaren. Det är sådana vars föräldrar jag har pratat med själv eller som jag via mina kontakter har fått veta är på väg hit, säger Britt-Marie Stridh.

Totalt är drygt 870 personer med somaliskt ursprung folkbokförda i Falköping. Av dem går omkring 325 i grundskolan och på gymnasiet. Ungefär 140 går i förskola eller står i kö till förskolan.