Händelsen inträffade i somras när sällskapet skulle flyga med det irländska bolaget från Edinburgh till Stockholm Skavsta. I anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, skriver Skövdekvinnan att de var ute i mycket god tid när de ställde sig i incheckningen. Kön berodde på tekniska problem. På grund av omständigheter som kvinnan anser att de själva inte var skuld till blev de sex minuter försenade till gaten och nekades gå ombord. Det ledde till att sällskapet fick köpa nya biljetter till ett flyg dagen därpå, också det med Ryanair. De tvingades också ta in en natt på hotell.
Kvinnan klagade hos flygbolaget och krävde ersättning för de ökade kostnaderna. Det har hon inte fått. Nu ber hon ARN om hjälp.