På Skaraborgs sjukhus gjordes det förra året totalt 120 496 övertidstimmar. Det motsvarar 58 årsarbeten på heltid.

- Självklart vill vi anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor. Vi vill minska övertiden, säger personalchef Marie Rodert.

Marie Rodert menar samtidigt att andelen övertid inte är jättehög, utan att den är lägre än i andra branscher. Övertiden utgör runt 1,8 procent av den totala arbetstiden.

Det gjordes mer övertid 2016 än tidigare år och bland skälen till det finns influensa, magsjuka och sommarsituationen, enligt Marie Rodert. Om man ser på årets tre första månader så har mängden övertid minskat jämfört med samma period 2016.

Även sjukfrånvaron har varit lägre årets tre första månader och detta har ofta ett samband med övertidsuttaget.

Lene Lorentzen på Vårdförbundet menar att det tas ut för mycket övertid på Skaraborgs sjukhus.

Övertid kommer vi alltid att ha i viss mån. Man kan aldrig ta höjd för allt. Men övertid ska inte vara i den dimensionen som det är nu, säger hon.

Det finns ingen statistik över hur mycket av övertiden som är beordrad mot arbetstagarens önskan. All övertid sker på arbetsgivarens initiativ.

Vi är rätt säkra på att det inte är på frivillig basis. Det blir en samvetsbeordring. Om inte jag tar det får jobbet göras av färre personer. Det blir en samvetskris inombords och då tar man övertiden, säger Lene Lorentzen.

Enligt Monica Malmkvist på Kommunal har flera undersköterskor valt att gå ner i arbetstid. Men om de inte har småbarn och därmed laglig rätt till viss deltid tvingas de gå upp till heltid under sommaren.