Vårdcentralen i Floby är sedan årsskiftet en filial till Oden inne i Falköping. Den planerade sommarstängningen i Floby har förlängts tills vidare och Flobyborna hänvisas så länge till Oden.

Primärvårdschefen Lars Gotthardsson har tidigare förklarat att verksamheten på Oden, som lider av kraftig personalbrist, måste säkras men tålamodet har sinat bland en del Flobybor.

Bortsett från försämringen det innebär att åka in till Falköping så är det också svårt att komma fram till Oden.

Det är många, inte minst äldre Flobybor, som hamnar i kläm, säger Jürgen Boldt.

Proteslistorna har funnit på olika platser i samhället och 863 namn har samlats ihop från såväl privatpersoner som företag.

Totalt har det blivit 25 sidor som nu har lämnats över till kommunen. Vårdcentralen är regionens ansvar, men Falköpings kommun har agerat i frågan, bland annat genom rekryteringsresor i Holland och Spanien för att locka läkare till Falbygden.

 Kommunen har meddelat att ärendet är registrerat och ska vidarebefordrades till berörda politiker, säger Jürgen Boldt.

Skulle filialen stänga permanent befarar han att annan service kan följa efter.

För oss var närheten till vårdcentralen, tandläkaren och tågstationen viktiga skäl när vi bestämde oss för att köpa huset i Floby. Försvinner vårdcentralen så finns det risk att annat försvinner, säger Jürgen Boldt.