Alla helgons dag närmar sig. I år infaller dagen på lördagen den andra november. Dagen har firats i Sverige sedan medeltiden till martyrers och helgons ära.

Tanken om att vägleda de döda med ljus uppkom eftersom man tänkte sig att de återvände vid sommarens slut och vid vinterns början och därför behövde vägledning. Detta har sedan blivit till de dödas minnesdag som tros ha sitt ursprung för ännu längre sedan.

Alla helgon försvann

Under almanacksreformen 1772 försvann allhelgonadagen ur den svenska kalendern, men under slutet av 1800-talet var det speciellt i städerna vanligt att man tände ljus på gravarna till framförallt avlidna barn.

Detta var en tradition som blev allt vanligare efter andra världskriget. År 1953 blev allhelgonadagen en helgdag i Sverige.

Numera firas den anglosaxiska varianten av dagen - Halloween allt oftare även i Sverige tillsammans med det omöjliga valet bus eller godis och förekomsten av urgröpta pumpor.

Tänder ljus

Under Allhelgonahelgen är det vanligt att släktingar vill utsmycka och tända ljus på sina bortgångna anhörigas gravar. Hälften av landets befolkning uppskattas vilja besöka en grav under helgen, däremot uppger cirka en tredjedel att de skulle vilja uppsöka en gravplats men inte har möjlighet.

Därför erbjuder Fonus att hjälpa till att tända ljus på anhörigas gravar. De skickar också en bild när ljuset är tänt.

– Det är fint att se att det är så många i Skövde som kommer att besöka en anhörigs grav under allhelgonadagen, det är ett fint sätt att minnas. Samtidigt är det fortfarande många som vill men tyvärr inte har möjlighet, därför kommer vi i år att kostnadsfritt hjälpa till med ljuständning på kyrkogårdar i och runt Skövde, säger Johannes Ekström på Fonus i Skövde.