Jo, helt plötsligt fanns det nedskrivet i en dom i det svenska rättsväsendet, att kvinnor är mindre värda än män och att saken skulle hanterats av den tilltalades familj, inte av det svenska rättssamhället. Det påpekades också i domen att kvinnans trovärdighet sjönk eftersom hon kontaktade polisen och gjorde en anmälan om misshandel.

Det är anmärkningsvärt och fullständigt oacceptabelt i ett rättssamhälle, att dessa argument framförs som domskäl.

I Sverige gäller svensk lag och inget annat, en självklarhet kan man tycka, men uppenbarligen frodas en annan kultur kring rättsfrågor i andra partier.

I ett rättssamhälle skall alla känna trygghet i en rättsprocess, oavsett om man är tilltalad eller målsägande. Domstolen skall helt enkelt agera strikt efter gällande lagstiftning och värdera de bevis som läggs fram i förhandlingen, inget annat!

Hur har det kunnat gå så här snett i vårt samhälle? Den frågan är det nog många som ställer sig idag!

Egentligen är det något som sakta men säker har smugit sig in på flera håll i vårt samhälle. En utveckling som ansvariga politiker antingen har blundat för, eller så har de helt enkelt inte förstått vad som sker mitt framför ögonen på dem.

Jag hänvisar än en gång till polisens rapport om utsatta områden, en rapport som publicerades i juni 2017. Rapporten är mycket läsvärd och jag rekommenderar er att läsa den.

Jag väljer två citat ur texten för att visa på problemet.

Första citatet, ”Kriminella löser tvister utanför det ordinarie rättssystemet och övergrepp i rättssak används som ett sätt att skydda den kriminella verksamheten”.

Andra citatet, ”Detta möjliggörs då det finns en tradition av att lösa tvister och andra händelser inom familjen eller för att det legala systemet inte ses som legitimt eller uppfattas vara för långsamt och inte tillräckligt anpassat”.

Polisens rapport visar tydligt på en kultur som sprider sig i Sverige och som nu alltså tagit sig hela vägen in i våra domstolar. Det här har varit möjligt på grund av en politisk slapphet och att de så kallat etablerade partierna alltid gått till fränt angrepp på de människor som varnat för den här utvecklingen.

En situation som alltså har fått en svensk domstol att meddela en dom som nedvärderar kvinnor! Domen är överklagad och jag följer med spänning resultatet från hovrätten.

I höstens val har Du möjlighet att välja en politik som värnar det svenska rättssamhället, nyttja den möjligheten!

Thomas Morell

Kandidat till riksdagen för sverigedemokraterna