Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av sina 242 lokala kontor. Det motsvarar 54 procent av kontoren.

Den dramatiska avvecklingen sker eftersom man fått sina medel kraftigt nedskurna i årets budget.

Den budget som antogs av Riksdagen 12 december 2018 var Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. Där fanns en rad förslag och anslag som gett konsekvenser för många myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen.

– Vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att kunna ge fortsatt service i nya samarbeten via kommuner, servicecenters servicekontor och andra myndigheter.

Arbetsförmedlingens har nyss varslat hela 4 500 medarbetare av totalt cirka 13 400 anställda och måste skynda på förnyelsearbetet.

– Konsekvenserna blir tydligast vid små och mellanstora kontor på mindre orter, där antalet medarbetare blir få för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet och ha en hållbar arbetsmiljö.

Även storstäder drabbas eftersom man centrerar sin verksamhet till huvudkontor och lägger ned kontor i kringområden om kommunikationerna fungerar.

Arbetsförmedlingens kunder kan därför behöva resa till en närliggande ort som definieras som knutpunkt i området, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Minskad personalstyrka och kontorsnät gör att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokad, fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö, enligt Arbetsförmedlingen.

Relaterat till artikeln