Städkonsult som grundades 1998 har runt åttio anställda och har idag uppdrag över hela Skaraborg. Företaget planerar att expandera men har svårt att hitta driven personal med rätt kompetens. Många av de jobbansökningar som kommer in till företaget skickas av personer som egentligen inte är intresserade, men som mer eller mindre tvingas av arbetsförmedlingen att ansöka.

Något som Moderaterna anser skulle underlätta för alla företag är ett samarbete och en lyhördhet från arbetsförmedlingens sida eftersom jobbansökningarna skapar ett extraarbete.

Zerva som säljer städutrustning har ett nära samarbete med Städkonsult och de båda företagen har sina kontor i en gemensam byggnad i Skövde. VD Marcus Dyberg har planer på att expandera verksamheten och kommer på sikt att behöva anställa fler inköpare, projektledare och säljare.

– Servicebranschen kan växa och skapa många nya jobb i Skaraborg, men för att det ska kunna ske är det viktigt att vi behåller och utvecklar ROT och RUT så att inte vita jobb blir svarta igen. Från politiskt håll måste vi göra vad vi kan för att underlätta för företag att rekrytera ny personal. Tyvärr är den hjälp som arbetsförmedlingen idag erbjuder inte tillräcklig för att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens, säger Sten Bergheden (M) riksdagsledamot från Skaraborg.