Av de tio som åtalas har sex personer varit häktade sedan sommaren och hösten 2019. Fem av dem är misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. De två ägarna till fastigheten där odlingen skedde är dessutom misstänkta för grovt penningtvättsbrott.

Odlingen låg i Essunga kommun, och omfattade totalt 3 459 cannabisplantor som beslagtogs av polisen. Åtalet avser både den pågående odlingen och en tidigare framställning av minst 400 kg cannabis. Narkotikan har varit avsedd för Göteborgsområdet.

– Jag väcker åtal för den omfattande odlingen som pågick på gården. Dessutom har vi funnit spår av odling som motsvarar fyra tidigare odlingsomgångar. Enligt Nationellt forensiskt centrum är det här den största enskilda odlingen som har analyserats. Polisen har gjort ett gediget utredningsarbete som innebär att även huvudpersonerna bakom odlingen och försäljningen åtalas, säger kammaråklagare Jenny Karlsson i pressmeddelandet.

Relaterat till artikeln