Vi i Reumatikerföreningen i Falköping instämmer i allt som skrivits i insändare/notiser/debattartiklar om uppsägningen av hyresavtalet med Västfastigheter angående bassängen på Falköpings sjukhus.

Behovet av träning i varm bassäng är stort. Vi är ett 50-tal medlemmar uppdelat på fyra grupper som tränar varje vecka. Vi tar ansvar för vår egen hälsa och står själva för kostnaden och belastar inte sjukvården eller Försäkringskassan.

Vi får hela tiden nya medlemmar som vill delta i bassängträning. Periodvis har vi kö till vattengympagrupperna.

Vi ser i insändare/notiser/debattartikel i Falköpings Tidning att politikerna Lena Sjödahl (M) och Ingrid Jarlsson (M) samt Inger Lilja (V), styrelsen för Hjärt/Lungföreningen i Falköping och Doris Andersson, vattengympaledare Hjärt/Lungföreningen också tycker att det är väldigt viktigt med bassängträning.

Vi är tacksamma för allt stöd vi får i frågan och hoppas verkligen att vi kan få fortsätta med vår bassängträning.

Nu är det bråttom och dags att den som har makten agerar eftersom avtalet upphör 2018-12-31.

Vi vill fortsätta att leva det goda livet i Falköping.

Styrelsen för Reumatikerföreningen i Falköping genom ordförande Carola Lager