Vänsterpartiet har lämnat in där man föreslår att flygplatsen ska läggas ned. Partiets främsta argument är att verksamheten ständigt går med förlust.

Klart är att flygplatsen inte har varit någon vinstaffär för Skövde kommun genom åren och även 2017 kommer att ge röda siffror. I en första sammanfattning ger dock flygplatsbolagets VD Anders Löfvenborg en mer positiv bild än vad som varit fallet på länge.

– Allt har ökat utom underskottet, som har minskat, säger Löfvenborg.

Framför allt är det mer flyg på flygplatsen som ligger bakom förbättringen. Under 2017 genomfördes 414 kommersiella flygrörelser (landningar) att jämföra med 102 under 2016. Det är fraktflyget, ambulansflyget och militärflyget som ligger bakom ökningen.

– Fraktflyget ökade med 40 procent, från 5,1 ton 2016 till 9,2 ton frakt 2017. Där står Volvo för huvudparten av ökningen, men även några andra aktörer har varit verksamma på fraktsidan.

– När det gäller ambulansflyget ökade det från 42 till 56 flygningar, medan storövningen Aurora i huvudsak ligger bakom ökningen från försvaret, säger Löfvenborg.

Mer flyg har också lett till en ökad omsättning för flygplatsbolaget, från 1,4 miljoner kronor 2016 till 7,3 miljoner 2017. Här står en ökad försäljning av flygbränsle för en betydande del.

– Det är en följd av att försvaret var på plats och övade. Dessutom har vi etablerat en drivmedelstank vid sjukhuset, som vi sköter åt Västra Götalandsregionen enligt avtal, säger Löfvenborg.

Även resultatet har förbättrats under året. Utan att allt är helt sammanräknat visar prognosen på ett fortsatt underskott, men det blir bättre än budget; minus 4,7 miljoner istället för 8,1 miljoner.

En tydligare ekonomistyrning och mer kostnadseffektiv drift är en av anledningarna till förbättringen enligt Löfvenborg. Vidare har en summa på 1,7 miljoner kronor, som länge varit reserverat för en återbetalning till Luftfartsverket, men som inte längre ska användas för det ändamålet, bokförts på intäktssidan.

En del av förklaringen till 2017 års siffror kan härledas till militärens närvaro i samband med Aurora. Någon motsvarande övning är dock inte inplanerad för innevarande år. Löfvenborg jobbar dock hårt för att hitta andra inkomstkällor.

– Just nu har vi ett företag som eventuellt är intresserat av att etablera sig med småskaligt frakt- och personflyg. Av den anledningen ska vi ha en näringslivsträff i slutet av februari där konceptet ska presenteras.

– I samband med att vi tog fram en affärsplan i höstas fick vi också frågan om flyg till Bromma. Det ska vi göra en marknadsundersökning om med start under våren, så får vi se vad det kan ge.

Man har även haft kommunikation med Försvarsmakten om eventuellt kommande samarbete.

– Vi vet att de ska lägga ny asfalt både på Såtenäs och i Karlsborg och har erbjudit oss att vara ett alternativ när de banorna inte är i drift. Än har vi inte fått någon respons därifrån, men vi står beredda om eller när de kommer, säger Löfvenborg.

Det Anders Löfvenborg däremot vet bestämt är att NM i konstflyg kommer att hållas på Skövde flygplats första veckan i augusti.

– I samband med det planerar vi också att göra en publikdag den 4 augusti, med diverse uppvisningar och aktiviteter.

I din roll, hur ser du på förslaget från Vänsterpartiet om en nedläggning?

– Den debatten får skötas av politiken. Det jag kan konstatera är att det inte finns en stad i hela världen som har utvecklats genom att lägga ned sin flygplats, säger Anders Löfvenborg.

Fotnot: