Trafiksituationen i anslutning till Volvo Cars fabrik i Skövde har länge varit smått kaotisk när skiften börjar och slutar på dagarna. Den främsta anledningen är att det bara funnits en utfart från anläggningen, som gått via Södra Aspelundsvägen ut till Timboholmsrondellen.

I ett försök att förbättra situationen beslutade kommunen och företaget därför att köra ett test med en ny bakväg från parkeringen till Risavägen, som löper öster om anläggningen. Via Risavägen kunde man därefter köra Kavallerivägen förbi försvarets Motorverkstad och sedan ansluta till 26:an via Segerstorpsrondellen.

Testet genomfördes under under ett par månader i slutet på 2016 och visade sig ge önskad effekt. Vart eftersom hittade allt fler den nya vägen, vilket innebar att belastningen på den ordinarie infarten minskades i motsvarande grad.

– Vi gjorde mätningar före öppnandet, under tiden vi körde provet och även efteråt. De visar att trafiken har ökat avsevärt på sträckan under den här tiden, konstaterar Daniel Lindh.

Det positiva utfallet ledde till att ”smitvägen” blev kvar efter testtiden och ambitionen är att den ska permanentas. Det är dock inte bara kommunen som är väghållare, utan även Fortifikationsverket, vilket påverkar situationen.

– Kommunen äger vägen en bit, sedan är det Fortifikationsverkets väg och de har hittills inte velat ha längre än ettåriga nyttjandeavtal. Vi för dock diskussioner med dem hur det ska kunna lösas på ett långsiktigt sätt, säger Lindh.

– Sen håller vi på och ser över vägen i sig. Nu är det en grusväg, vi ska se om vi kan fixa till det, tillägger han.

Det finns ingen risk att trafiken på ”smitvägen” stör dem som bor i Segerstorp?

– Nej de ska inte störas av den här utfarten, då den passerar tillräckligt långt öster ut om samhället, konstaterar Daniel Lindh.