Stina Josefsson, Åsarp

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Åsarps kyrka torsdagen den 14 maj, för Stina Josefsson från Åsarp. Gudstjänsten inleddes med att kyrkomusiker Thomas Vinge på orgel spelade "Gammal fäbodpsalm" av O Lindberg. Därefter sjöng Thomas sången "Det finns en väg" med text av B Setterlind. Präst var Mikael Powidzki Casserblad som i sitt griftetal läste från Rom 8:38-39 där det står: "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre." Gemensamma psalmer som sjöngs var "Blott en dag", "Var inte rädd" och "Det finns djup i Herrens godhet". Efter psalmen sjöng kyrkomusikern "Oändlig nåd" av A Frostensson. Som avslutning spelades på orgel "Tröstevisa" av B Andersson. Vid graven på Åsarps kyrkogård kyrkogård tog närmaste anhöriga avsked. Minnesgåvor har skänkts till Act Svenska Kyrkan. Representant vid begravningen var John Spjut .