Torkan har orsakat en närmast permanent kris hos många lantbrukare och just nu skickar många sina djur till slakt efter som de inte vet vad som väntar runt hörnet.

– Vi vill ha en lösning, där det inte ska spela någon roll vilken regering vi får i höst. Då vet bönderna vilka investeringar de kan göra, fortsätter Bergheden.

Många problem

Riksdagsledamoten pekar på många problem och varnar för extrema ekonomiska svårigheter och konkurser i branschen om den inte ges mer hjälp.

Därför vill M vill se stödpaket till jordbruket.

– Dessutom är mellan 500 och 700 miljoner av EU-bidragen till lantbruket fortfarande inte utbetalt. Vi måste se till att den delen löser sig och tidigarelägga EU-stödet för 2018.

Anstånd

Dessutom föreslår partiet anstånd med momsinbetalningar, för att ge bönder bättre likviditet i krisen.

– Vi verkar också för ett transportstöd vid inköp av grovfoder, även om det måste ske utomlands. Det är då två till tre gånger dyrare än i Sverige, men vill vill ha tydliga regler.

Moderaterna vill även se över tillståndshandläggningen för att kunna använda alternativa bevattningskällor.

– Vid begränsningar av vissa vattenuttag vill vi att lantbrukarna ges förtur.

Återbetala dieselskatt

Ovanpå detta ser politikern ett behov av rent finansiellt stöd till den krisdrabbade branschen. En modell är att öka återbetalningen av dieselskatten till jordbrukare och förbättra den med en krona per liter. Detta vill Bergheden ska ske retroaktivt för 2018 och permanent från 2019.

– Allt det här skulle vi vilja göra i höständringsbudgeten. Det handlar om åtskilliga hundra miljoner kronor.

Han efterlyser fler konkreta förslag från och är dessutom kritisk till regeringens planer på att höja dieselskatten.

– För lantbrukare är det här en riktigt stor fråga, tillägger han.

Nya betesmöjligheter

Han vill också att man ska kunna ge dispens för bete vid strandängar, i skogen och på offentlig mark.

– Vårt förslag är också att eko-bönder inte behöver förlora sin märkning och de i denna torka måste använda annat foder.

Sten Bergheden konstaterar också att det kommer att slaktas mer djur än vanligt det här året.

– Därför är det viktigt att vi konsumerar svenskt kött i större utsträckning. Vi vill också ha en ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger.

Han konstaterar att Sverige förmodligen producerar världens bästa mat.

– Man kan ha hårda regler, men inte kombinera dem med de högsta skatterna.

Nu vill man sätta in ett extra möte med miljö- och jordbruksutskottet för att diskutera de här frågorna.