Det senaste mötet för regionfullmäktige hölls i juni och då togs beslut om budgeten för regionen.

Nu möts regionfullmäktige i Borås i en kongresshall. Bland ärendena finns en begäran från just sjukhuset i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus. Det gäller bland annat att få överskrida budgeten med tio miljoner kronor, eftersom man inte är enig med beställaren kring förändring av utbudspunkter. Beslutsförslaget är att säga nej till denna förfrågan.

Andra ärenden berör införandet av Millenium, det nya informationssystemet för vården i Västra Götaland, och en kulturstrategi för regionen.

Alex Bergström (S) från Falköping har tagit initiativ till en av interpellationsdebatterna, som handlar om att öka det hållbara resandet i regionen.

Strax innan mötets öppnande blir det också klart vilka frågor som avhandlas i frågestunden, där det kan uppstå debatt om olika saker.