Juho Heikki Hyvärinen, Vara

I Hoppets kapell i Vara har hållits begravning för Juho Heikki Hyvärinen, Vara. Akten inleddes med "Metsäkukkia" av Veikko Ahvenainen, och "Satumaa" med Eino Grön. Officiant var Roger Nyman som höll tal över Juhos minne. Man lyssnade på "Håll mitt hjärta" med Björn Skifs samt "Rakasta Elämää-Uusi päivä koitaa vielä" med Petrus Schroderus.

Juhos minne hedrades med vackra blommor. Efter ceremonin i kapellet gick man ut på Vara kyrkogård för gravsättning av urnan och där tog maka, och barnen med familjer avsked. Akten avslutades vid graven.