Bibliotekets utlåning av böcker är en av sakerna som sticker ut när kultur- och fritidsnämden sammanfattar 2019 i sin verksamhetsredovisning.

Nämndens vice ordförande Kelesh Hussein (S) ledde nämndens senaste sammanträde. Han säger att han förväntade sig att utlåningen av vanliga böcker skulle ha minskat under 2019.

Men det blev tvärtom. 2018 redovisade biblioteket 175 270 utlån. 2019 var antalet utlån 183 427, en ökning med drygt 8 000.

Antalet utlån av e-böcker ökade också mellan de två åren, från 2 449 till 4 699.

Hussein säger att ökning av e-böcker var mer väntad.

– Men det är roligt att utlåningen av vanliga böcker ökar, säger han.

Baden visar också ett ökat antal besök, från 152 000 2018 till drygt 167 500 förra året.

Museet ökade antalet besök med ett par tusen, till drygt 10 500 besök. Där är museet tillbaka på besökssiffran 2017.

Ekehagens forntidsby hade nästan 26 500 besök, en ökning med nästan 1 300.

De drygt 15 500 besöken i den öppna ungdomsverksamheten var en minskning med drygt tusen jämfört med året innan.

Kultur- och fritidsnämnden höll nästan sin budget. Ett underskott på 28 000 kronor kan ses som marginellt på en totalt omslutning på nästan 41,7 miljoner.