Mellan år 2014-2024 har beräkningar gjorts att omkring 8 000 svenska tandläkare går i pension. Antalet tandläkare som under samma period tar examen från högskolor och universitet blir långt från lika många.

I storstadsregionerna är det än så länge relativt god tillgång till tandläkare medan problemen börjar bli märkbara i vissa regioner och särskilt på mindre orter.

– Vi är mitt i det och Norrbotten tappar hälften av all tandvårdspersonal under tioårsperioden (2014-2024), säger Tomas Josefsson, tandvårdschef i Region Norrbotten till TT.

Enligt honom skulle Region Norrbotten i dag utan problem kunna anställa 20 tandläkare.

Bristen på tandläkare innebär även att den som bokar en tid nu oftast får träffa en tandhygienist i stället för en tandläkare.

– Nu är det till tandsköterskorna man går för att bli undersökt och få röntgenbilder tagna. Sedan går det runt en tandläkare och tittar på resultatet. Tandläkaren blir som en coach, om man har fler tandläkare kan de fokusera på olika saker, säger Tomas Josefsson.

Både regionerna och Sveriges Kommuner och Landsting efterlyser att det skapas fler utbildningsplatser på högskolorna. I dag är det möjligt att utbilda sig till tandläkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

I Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö, Stockholm och Umeå är det möjligt att studera till tandhygienist.

– Vi behöver fler utbildningsplatser på fler ställen, men den statliga utbildningspolitiken styr inte riktigt åt det hållet. Vi behöver mycket bättre samverkan mellan högskolorna och landstingen, säger Anna-Clara Olsson, utredare vid Sveriges kommuner och landsting till TT.

Det har också blivit svårare att rekrytera utländska tandläkare jämfört med tidigare. Orsaken är höjda krav på att kunna svenska för att få en anställning.

– När reglerna ändrades så att det ställs väldigt höga språkkrav blir det för dyrt att utbilda folk till den nivån, konstaterar Tomas Josefsson.