Värdarna i Radio C söndagen den 27/10, Jeanette Svensson och Karola Svensson pratar om kommunens budget och flerårsplan för 2020. Gäster är Caroline Jernsparv, kulturstrateg som berättar om Familjelördagar och Helen Claesson, verksamhetschef på barn och utbildningsförvaltningen pratar om det inre arbetet i skolorganisationen. Programmet sänds i Radio Falköping.