Nu döms den 52-årige chauffören för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Åklagaren förlitade sig vid rättegången till vittnen som berättade att släpet vinglat och att hastigheten varit för hög.

Kvinnan, som flögs med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, efter olyckan avled dock.

Dödsfallet inträffade på 27 augusti 2018. Kvinnan var i 40-årsåldern och larmet kom till SOS vid 16-tiden.

Den nu dömde har gett alternativa händelseförlopp, men åklagaren har initierat rekonstruktioner av händelseförloppet, som pekar mot att släpet kommit ut i fel körbana.

Tingsrätten gör därför bedömningen att chauffören ska dömas för den aktuella händelsen. Däremot tror domstolen inte att det finns någon risk för att han ska fortsätta begå brott och dömer honom till villkorlig dom och 80 dagsböter à 220 kronor. Dessutom ska 52-åringen betala 25 000 kronor i skadestånd till den avlidna kvinnans make och son.