Bygglovet för den nya motocrossbanan den 14 december. Efter det finns det under några veckor tid att överklaga beslutet innan det vinner laga kraft.

Nu har ett 24 personer boende på 18 fastigheter i området gjort gemensam sak och lämnat in en överklagan via sitt juridiska ombud Hamiltons advokatbyrå i Karlstad.

– Mina klienter är inte nöjda med beslutet. De håller inte med om att det är en bra placering, konstaterar Viktor Falkenström, som är ansvarig advokat.

Grunderna för överklagan finns ännu inte med i den skrivelse som kommit in till kommunen, utan advokaten har begärt och fått anstånd med detta fram till den 9 februari.

– Jag kommer nu att gå igenom ärendet ytterligare och samtala med mina klienter för att få till rätt formuleringar. Just nu kan jag säga att det finns synpunkter kring bullerutredningen. Mina klienter håller inte med om de slutsatser som dragits av den mätning som gjorts.

– Dessutom kommer vi att lyfta aspekten att det redan finns en bra bana på nära håll i Tibro och att det därför inte behöver byggas en ny i Skövde, säger Viktor Falkenström.

I den process som pågått under planeringen av banan vid flygplatsen har kommunen haft kommunikation med ett antal fastighetsägare i området. En del av dem finns också i den grupp som nu gjort en gemensam överklagan, men i gruppen finns även personer som kommunen inledningsvis inte har informerat som varande direkt berörda av byggandet av banan.

Viktor Falkenström konstaterar att kommunen gör en egen bedömning i sammanhanget, men att den inte nödvändigtvis delas av enskilda kommuninvånare.

– Berörd i sakens mening är den som anser sig vara störd. Det är det som är styrande i det här fallet och jag hävdar att alla mina klienter är berörda, säger Falkenström.

– Men det blir länsstyrelsen som får ta ställning till den saken; om alla de som överklagat via byrån är berättigade att göra det eller inte.

Har du någon uppfattning om hur lång tid det kan ta att få ett beslut i det här ärendet?

– Nej, jag vågar inte spekulera i tidsaspekten. Länsstyrelsen i Västra Götaland brukar ta god tid på sig, men det är möjligt att det här är ett ärende som prioriteras upp. Jag fick ett snabbt svar på frågan om anstånd, vilket kan tyda på det. Vi får se hur det utvecklar sig, säger Viktor Falkenström.