Vi har under valrörelsen läst flera inlägg, både på sociala medier och i lokalpress, där Katarina beklagar sig över det allt för hårda debattklimatet hon anser råder inom politiken. ”Skövdeandan” är hotad av den oppositionspolitik som de senaste åren har vuxit fram, vilket även framlades tydligt under den debatt som fördes mellan Katarina Jonsson (M) och Johan Ask (S) 25/8.

Till vår förvåning kan vi därför läsa gång på gång hur Katarina anklagar Socialdemokraterna för att ljuga för våra väljare, varför vi nu uppmanar dig Katarina att hålla en god ton. Att driva en oppositionspolitik är inte att ljuga, det är inte heller ett försök att förstöra samarbetet i Skövdes ledning. Tvärtom är det en förutsättning för att en verksamhet ska drivas framåt och utvecklas i takt med samhällets utmaningar. Det är även grundtanken inom parlamentarismen att de partier som fått väljarnas förtroende även ska förvalta detta och driva de enskilda partiernas frågor och åsikter, enligt väljarnas önskemål.

Socialdemokraterna har presenterat en budget vilken för Alliansen upplevs som ett hot då vi belyser de stora problem som finns inom barn och utbildning, vård och omsorg samt kultur och fritid och vi har lagt medel för att åtgärda dessa problem.

Alliansen har till skillnad från Socialdemokraterna valt att lägga en budget som är underfinansierad med 101 miljoner, en underfinansiering som man hoppas få bidrag från staten för. Vi utgår alltså ifrån att Alliansen i Skövde hoppas på en fortsatt Socialdemokratiskt ledd regering med tanke på att de direktiv som lagts från centralt håll från de egna partierna inte utlovar några statsbidrag utan tvärtom en indragning av dessa.

Vi anklagas även för att inte specificera upp vart vi vill lägga våra satsningar, även detta är fel och det vet Katarina eftersom hon läst det budgetförslag som Socialdemokraterna lämnat in och där det framgår med tydlighet vart vi vill satsa de extra resurserna vi skjuter in. Gällande Billingen har vi även här varit tydliga, vi har lagt en budget på 200 miljoner och det ska rymma hela projektet inklusive ett liftsystem.

Att driva en politisk debatt är en självklarhet i ett samhälle som består av flera starka partier och röster men att anklaga sina motståndare för att ljuga när man känner att man är nära att förlora i teknisk knockout ärbåde osmakligt och olämpligt.

Socialdemokraterna i Skövde genom ordförande

Malin Wadman

PERSPEKTIV

Katarina Jonsson (M)

Foto Skövde kommun

Nej, Malin Wadman, jag ser inget skäl att be om ursäkt för att säga som det är. Socialdemokraterna har valt att gå till val på rena osanningar. Dagligen kommer människor till Moderaternas valstuga som har trott på er socialdemokrater. De är oroliga över att ni sagt att vi har Sveriges sämsta skola och att Skövdes välfärd ska monteras ned för att bekosta en ny lift i Billingebacken.

En 14-årig elev kom och sa följande: jag är orolig, jag har bra betyg och trivs i skolan men jag läser i tidningen att den är Sveriges sämsta.

Och det är inte sant.

Våra skolresultat ligger på riksgenomsnittet, precis som brukarundersökningarna i äldreomsorgen. Självklart finns det mycket som kan och ska utvecklas för att höja resultaten i skolan.

Socialdemokraterna har i valspurten haft en tydlig strategi, att skapa oro och att peka på att en sorts lift i backen är dyra extravaganser för att den tillåter även funktionsnedsatta att åka med den.  Ni vill ha en sittlift som kostar 5,3 miljoner per år.

Vi har bara velat ha en lift som även funktionshindrade kan använda. Den ökade kostnaden blir då 400 000 kronor om året. För det får ni en halv lärartjänst och ändå utmålar ni valet av lift som Skövdes ödesfråga.

Ni har medvetet valt att innan valet inte berätta vad ni ska ta bort när ni efter en eventuell valvinst ska skära ned 75 miljoner kronor på Billingesatsningen. Att det ska ske har ni tydligt uttryckt i er tidning som landat i allas brevlådor.

Jag välkomnar all sakdebatt, men att ägna en hel valrörelse åt rena påhitt om motståndarnas politik i stället för att presentera sina egna förslag och visioner skadar både vår stad och förtroendet för politiken.

Katarina Jonsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande