När en olycka inträffar inom ridning, en av Sveriges största idrotter, är det generellt en större risk att olyckan blir allvarlig.

– Om man jämför med andra idrotter så märks det att man sitter på en häst. Det blir mycket rörelseenergi liksom vid motorsport. Det blir ett större krockvåld när något galet händer, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på försäkringsbolaget Folksam, som genom att många idrottsförbund är anslutna till deras försäkringar får in mycket uppgifter om idrottsskador.

Relaterat till artikeln

Ungefär 1 000 skadas årligen inom ridsport enligt försäkringsdata. Detta av 154 000 medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Det innebär att 6 av 1 000 brukar skadas varje år.

Något som sticker ut när det gäller ridsport är den höga andelen tjejer som skadas, 97 procent av de skadade är flickor eller kvinnor. Den högsta risken att skadas har ryttare i åldersgruppen 21-40 år. Allt enligt Folksams statistik som sammanställts av Helena Stigson.

Folksams skadestatistik visar också tydligt att huvudet är den mest utsatta kroppsdelen - mer än en tredjedel av alla skador sker på huvud eller nacke.

Bild 1 av 4 Så här ser fördelningen av personskador i samband med ridning ut.

Foto Försäkringsuppgifter från Folksam sammanställda av Helen Stigson

Benbrott eller att ben flyttats så att en led hamnat ur led (fraktur/dislokation) är en vanlig typ av skada liksom mjukdelsskador. Hjärnskakning står enligt Folksams statistik för mindre än var femte olycka, men huvudskador är de mest allvarliga framhåller Helena Stigson.

– En av sju av de som drabbas av en huvudskada får bestående besvär, uttrycker Helena Stigson.

Hjärnskakningar kan leda till bestående besvär med bland annat minnesstörningar och huvudvärk. Att använda hjälm är den viktigaste förebyggande åtgärden.

– Vi har ett starkt samarbete med Ridsportförbundet och jobbar aktivt för att påverka hjälmtillverkarna att göra säkrare hjälmar, säger Helena Stigson.

Relaterat till artikeln

I tester av ridhjälmar har Folksam visat att det är stor skillnad mellan hur väl olika ridhjälmar skyddar. Om man som ryttare drabbas av huvudskada är det viktigt att inte sätta sig upp i sadeln direkt, utan långsamt gå tillbaka till ridningen, enligt Helena Stigson, annars kan skadan förvärras.

Folksams statistik visar också att de allra flesta olyckorna sker under själva ridningen och en mindre del vid hantering av hästar. Att falla från hästen är den absolut vanligaste orsaken till skada.