Miljönämnden östra Skaraborg har fått ny sammansättning för den nya mandatperioden. Philip Segell (M) från Skövde är nu ordförande och tar därmed över efter Ulf Eriksson (C) från Falköping, som tidigare hade detta uppdrag.

Ingrid Martens (C) från Falköping är förste vice ordförande och Anders Lundgren (C) från Karlsborg andre vice ordförande. I den nya nämnden sitter också Lena Sjödahl (M) från Falköping, Göran Bergman (S) från Skövde, Björn Bröne (L) och Anders Karlsson (S) från Hjo, Jan-Olof Säll (S) från Karlsborg samt Gunnel Johansson (S) och Thomas Danielsson (M) från Tibro.

Det finns även en direktion för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg som består av kommunalråd och oppositionsråd från de ingående kommunerna Falköping, Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro. Direktionen fattar bland annat beslut om budget, taxor och organisationsfrågor. Den leds nu av Catrin Hulmarker (M) från Hjo.