Systrarna Odhs hemtjänst AB driver sedan tidigare företag inom hemtjänst och hushållsnära tjänster som städning och trädgårdsskötsel. Nu startar de barnpassningsverksamhet i Falköping och Skövde.

Verksamhetschefen Helene Odh beskriver hur företaget har märkt av ett behov. Det grundar sig bland annat på köer till förskoleplatser i de båda kommunerna, men också på andra faktorer.

Många föräldrar har idag inte sina anhöriga i närheten, eller har yrken som gör det svårt att få ihop det, menar Helene.

Hon pekar också på att deras barnpassningstjänster kan användas för kortare tillfällen när det traditionellt kan behövas barnvakter, exempelvis om föräldrarna tränar, går på gym eller har något annat enskilt tillfälle då de behöver hjälp med barnen.

Vi erbjuder även VAB, där vi kan ta hand om sjuka barn när föräldrarna själva inte har möjlighet, berättar Helene och tillägger att det är en tjänst som behöver bokas kvällen innan.

Bland barnpassningstjänsterna finns också en så kallad Nanny-tjänst. Där kan föräldrarna använda någon som de redan känner privat eller har som barnpassare. Den personen blir då anställd hos företaget, får utbildning och försäkring som de övriga anställda.

Systrarna Odhs håller nu på att rekrytera personal till sina nya tjänster.

Det är barnskötare som vi kommer att anställa. De får också vår egen utbildning där bland annat barn-HLR ingår.

Helene poängterar att företaget följer sin rekryteringspolicy. Det innebär bland annat att ta utdrag ur brottsregistret och se till att den som anställs har rätt kompetens.

Både Helene och företagets kund och kvalitetsansvariga, Peter Odh, är noggranna med att poängtera att kontinuitet blir viktigt även i den nya satsningen.

Det ska vara samma personer som kommer till barnen.