Svar till (S) angående sjukhuset: Den information vi vid det aktuella mötet fick från Skaraborgs sjukhus var att BUP:s problem handlar om personalbrist, och trots allt kommer att vara öppet under hösten en dag/vecka. Med andra ord tillfälligt stängt.

På senaste mötet med Hälso- och sjukvårdsnämnden, där Susanne Larsson (S) är vice ordförande, så finns det protokollfört att på kommande möte med presidiet där du ingår ska ta upp frågan om varmvattenbassängen igen. Jag kan konstatera att vi har fått motstridiga uppgifter, vilket bör utredas innan vi kan ta ställning. Behövs bassängen ska den givetvis finnas kvar. Det är viktigt att vi har rätt underlag för kommande beslut. Det tror jag att Socialdemokraterna i Falköping vill ha också.

Den grönblå ledningen vill utveckla den nära vården på Falköpings sjukhus till ett närsjukvårdscentrum, vilket bör ske i samarbete med kommunen. Den utsträckta handen som getts har vi ännu inte fått svar på. Men dörren är öppen.

Åter igen: Falköpings sjukhus ska vara kvar!

Gunilla Druve Jansson (C)

Ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Relaterat till artikeln