Svar till bostadsrättsföreningen Rådjuret:

Frågan kring utbyggnad av balkonger på kv. Rådjuret på Järnvägsgatan 22 och 24, skapar mycket känslor. Detta är ett av de ärenden som jag arbetat mest med under min tid som ordförande. När ärendet kom till byggnadsnämnden, undersökte jag om det skulle finnas några lagliga möjligheter att kunna godkänna utbyggnaden av balkongerna.

Men det fanns några juridiska frågetecken och hinder. Ändringar i bebyggelse ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Föreslagen åtgärd uppfyllde inte kravet i plan- och bygglagen avseende god form- och materialverkan samt varsamhetskravet. Tillbyggnad och inglasning av balkonger skulle ändra byggnadens karakteristiska särdrag vilket gjorde att bygglov inte kunde beviljas.

Sitter man i en myndighetsnämnd, som byggnadsnämnden är, måste man ta hänsyn till dessa aspekter i bedömningen. Personligt tyckande och känslor får man lägga åt sidan och följa lagar och praxis, som vi har i Sverige. Därför blev beslutet att avslå ansökan, eftersom det inte fanns juridiskt argument som höll.

Tyvärr gick S och SD på den populistiska vägen, men de lämnade inte något juridiskt hållbart argument för sitt ställningstagande. Alla andra partier konstaterade att avslå ansökan, var den enda lagliga väg att gå. Men jag uppmanade sökande att överklaga beslutet för att högre instans skulle göra en prövning av ärendet. Nu har länsstyrelsen kommit med sitt utslag och de har gett byggnadsnämnden rätt i sin bedömning! I insändaren från Brf. Rådjuret refererar de till en tjänsteman på länsstyrelsen som uttalat sig, men det är ju just länsstyrelsen som för andra gången bedömt att byggnadsnämnden har gjort ett juridiskt rätt beslut.

Sedan ifrågasätter ni mitt uttalande att alla måste behandlas lika. Men det går helt enkelt inte att jämföra olika byggnader och fastigheter, för det är olika och har specifika förutsättningar när det gäller detaljplaner och karaktär på byggnader, områden och kulturhistoriska bedömningar mm. Så därför kan man ej likställa en balkongutbyggnad med en utbyggnad på en villa i 30- och 40-tals stil.

I sin insändare ondgör sig Brf. Rådjuret över att byggnadsnämnden tagit sitt beslut mot vad många Falköpingsbor tycker. Men det är ju lagar som styr och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Vi är också demokratiskt valda av folket. Dessutom har inte alla Falköpingsbor all fakta och många kan inte lagstiftningen i dessa frågor. Men vilken annan ordning skulle vi i så fall ha menar ni?

Vill man ha förändring av lagstiftningen, får man påverka riksdag och regeringen som stiftar lagarna i vårt land. Juridik är inte alltid enkelt, men i dessa frågor får man helt enkelt lägga personligt tyckande och känslor åt sidan och följa lagarna. Det måste man också ha respekt för!

Dan Hovskär (KD)

Ordförande i byggnadsnämnden