Här går vi på vår avdelning och hela tiden får höra hur vi måste ha en budget i balans och hur vi måste tänka ekonomi mitt i vården av våra sjuka, små patienter. Så bara för att informera så ser vår vardag ut så här på grund av att vi alla vet att vi måste spara pengar och arbeta så snålt vi bara kan.

Vi väljer ibland att inte ringa in extra personal på övertid då det kostar. Vi går då kort med personal vilket betyder att färre barnsjuksköterskor får göra mer jobb, ha fler patienter än vi ibland mäktar med.

Vi ska nu på barnavdelningen dra in på vårdplatser på helgen för att minska antalet sjuksköterskor. Inte för att behovet av vårdplatser har minskat utan för att spara pengar.

Vi har svårt att få ut semester på kort sikt då man inte kan ta in vikarier (som inte finns) eller bemanningspersonal(som är för dyrt). Behöver man vara ledig får man byta med varandra, detta trots att vi faktiskt får ca 30 semesterdagar/år. Förmodligen är det tänkt att vi ska kunna få ut dessa dagar under loppet av ett år.

Vi använder de billigaste avfallspåsarna fast kvaliteten är så dålig att de ofta går sönder.

Utbildningar och utbildningsdagar dras in.

Vi på barn och ungdomsmedicin har fått i uppgift att spara mer än 10 miljoner under 2019. Känns då inte kul att ett namnbyte i regionen kostar 10 miljoner och då handlar det bara om skyltar och loggor.

För oss på barnkliniken hade dessa miljoner kunnat ge vård till våra små samhällsmedborgare och deras familjer. Så även om det i regionens ögon BARA är 10 miljoner så är det ett hån mot oss på golvet som vänder på varje krona för att få vården att fungera bra. Så att detta beslut har gjort oss som personal inom regionen upprörda, är bara förnamnet.

Personal på barnavdelningen.

Relaterat till artikeln