Årets första möte för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen hålls på tisdag.

Det ska tas beslut som rör att åldersgränsen för fri tandvård sänks så att 24-åringar inte längre får gratis tandvård, något som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit emot.

Hela 20 motioner ska behandlas, däribland Falköpingsbon Johanna Johanssons (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler. En annan motion, från Miljöpartiet, gäller att utreda en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska från mödravård till förlossning.

Det blir också sju interpellationsdebatter. Eva Olofsson (V) har ställt en fråga om privata sjukvårdsförsäkringar till Jonas Andersson (L). Hon undrar bland annat om han anser det rimligt att privata försäkringspatienter får vård före patienter med större behov?

Linn Brandström (M) från Töreboda kommer att få svara på en fråga om överbeläggningar på sjukhusen, som enligt motionen nått ”all time high” i somras. Janette Olsson (S) undrar vilka åtgärder ordföranden i personalutskottet kommer att vidta för att minska överbeläggningarna, som ökar patientrisker och ger tyngre arbetsbelastning.