Vi manar till samling.

Denna uppmaning gäller i synnerhet förtroendevalda.

Det är inte läge att göra politik av det extraordinära läge vi befinner oss i just nu. Vi anser att politiska partier bör fokusera på att hålla sig lugna och samarbeta för att kunna fatta de bästa besluten.

Ett viktigt fokus läggs nu på den kris vi befinner oss i och ett stort fokus läggs på de beslut som behöver tas för att våra olika verksamheter skall fungera. Det är vårt ansvar gentemot kommuninvånare och medarbetare som vi ska sätta först. Vi har därför i ett tidigt skede diskuterat med majoriteten om att inkludera oppositionen, detta för att hålla varandra välinformerade om läget och händelseutvecklingen.

Vår upplevelse är att vi har ett respektfullt samarbete i den situation vi befinner oss i.

Vi socialdemokrater kommer även fortsättningsvis tillsammans med majoriteten samtala och fatta de beslut som krävs för att hantera läget samt visa på en stark politisk enighet när kommunen behöver det som mest. Det kräver att vi håller oss lugna, fokuserar på dialog och lyssnar på de expertmyndigheter som arbetar med frågan samt agerar därefter. Allt i syfte att inte spä på den oro som redan finns i vår omvärld.

Vi vill avsluta med att tacka kommunens medarbetare, civilsamhället, alla människor som ställer upp för varandra och alla andra som arbetar för att samhället ska fungera.

Ingvor Bergman (S),

oppositionsråd

Kelesh Hussein,

ordförande S i Falköpings kommun