Svar på insändare från Per Lindström från 21/7:

Det finns inget annat politiskt parti som har bidragit så mycket till att Sverige nu är i topp vad gäller klimat- och miljötänkande.

Oavsett om MP varit i opposition eller som nu de senaste åren funnits med i regering, har de beslut som tagits i dessa sammanhang härrört i allt väsentligt från Miljöpartiet. Det är den ideologiska grunden för varje parti som är det som ska jämföras och debatteras inför ett val. Att hitta enskildheter hos politiker som vänd och vrids på för att passa i den egna argumentationen är ju inte särskilt svårt. Men att föra en saklig och djup debatt omkring värdefrågor, klimat- och miljöproblematik samt om vad som leder till ett hållbart samhälle, det är tydligen svårt.

Per Lindström i Medborgerlig Samling redogör inte alls för sin egen ideologiska grund eller hur hållbart det samhälle som han förespråkar, kommer bli.

Nej, om man verkligen vill ha ett i grunden mänskligt och hållbart alternativ, så är det Miljöpartiet.

Magnus Gunnarsson

Miljöpartiet de gröna Skara

Relaterat till artikeln