VÄSTRA GÖTALAND

Foto Bertil Ring

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om att avbryta den pågående utredningen om att införa ett ytterligare vårdval i regionen, kring tandreglering för barn och unga.

Det var tjänstemännens förslag till beslut att avbryta försöket, eftersom man inte bedömde att målen för vårdvalet skulle uppnås. Valfrihet och mångfald skulle inte öka i hela regionen utan troligen enbart i Göteborgsregionen var bedömningen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tidigare uttryckt att utredningen borde läggas ner. Vid mötet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gjorde inte den grönblå politiska ledningen något annat yrkande, utan valde att följa förslaget att lägga ner utredningen.

Sverigedemokraterna hade inget att invända mot förslaget att lägga ner utredningen, varför man inte heller gjorde något särskilt yrkande.