Hon och kollegan Marie Nydenfeldt arbetar vid Skövde socialförvaltnings familjerådgivning och leder kurser med barnen i fokus när föräldrarna har separerat.

Hur ska man då göra en separation så bra som möjligt för barnet, svåra känslor till trots? Kommunikation skulle kunna ses som ett ledord. Kommunikation föräldrarna emellan och gentemot barnet.

– Barnet ska inte bli skickebud mellan föräldrarna, till exempel "hälsa mamma att hon hämtar dig efter träningen", säger Marie Nydenfeldt.

Vem ska barnet bo hos? Kommer barnet att kunna gå kvar i skolan? Hur ska födelsedagar och andra högtider firas? Det är frågor som barnet och föräldrarna kommer att ställa sig.

– Det här är sådant som kanske inte heller föräldrarna vet. Därför är det viktigt att de kommer överens, konstaterar Marie Nydenfeldt.

Det kan vara svårt att hålla inne med sina känslor om man har blivit sårad, men att racka ned på den andra föräldern inför barnet är ingen bra idé. Det är på sätt och vis som att kritisera barnet.

– Barnet är ju en del av sina föräldrar, påpekar Marie Nydenfeldt.

Bättre är att uppmuntra barnet att berätta om vad hen gör tillsammans med den andra föräldern. Som förälder kan man hjälpa till genom att till exempel låta barnet berätta vad hen gjort hos den förälder som hen varit hos. Det handlar om att möjliggöra för barnet att prata om den andra föräldern.

De kurser som hon och Marie Nydenfeldt leder går under rubriken Biff, vilket står för Barnen i föräldrarnas fokus.

Kursdeltagarna är uppdelade i en grupp för mammor och en grupp för pappor. Separerade par där båda har samma kön är givetvis också välkomna, men då inte i samma grupp som sin före detta partner.

– Detta för att inte få in maktkamp i förhållandet, som det ibland kan bli när man har separerat, säger Catrine Willebrand.