Den aktuella kvinnan har de senaste 20 åren dömts till totalt 64 månaders fängelse, men det har då ofta handlat om kortare perioder på några månader. Avgiftad i häktet har hon sagt sig vara villig till behandling, men rätten ifrågasätter om motivationen håller i sig när hon släpps fri.

Det brukar sluta med nya brott i samma genre.

– Det är inte minst viktigt att skydda medtrafikanter, kör man påverkad såhär många gånger är risken stor att det händer en olycka, menar Sten Bergheden.

Han menar att samhället måste visa att man ser allvarligt på den här typen av brott och att man kombinerar ett frihetsberövande med vård.

Det är enligt moderaten det enda som kan förhindra att vi möter den här typen av personer på vägen.

Monica Green är riksdagspolitiker, men också ordförande i NTF och djupt engagerad i frågan.

– Vi stöter på den här typen av livsfarliga personer med jämna mellanrum, förare som stjäl bilar och kör utan körkort gång på gång, säger Monica Green.

NTF har bland annat fört fram ett förslag om att de ska få fotboja.

– Det är en möjlig väg att gå, även om problemet är svårlöst, fortsätter Monica.

Hon konstaterar också att om någon åker fast 88 gånger, så är mörkertalet förmodligen väldigt stort.

– Den här typen av beteende kan leda till fruktansvärda olyckor. Givetvis handlar det också om att erbjuda fortsatt vård om man ska komma ur missbruket, konstaterar Green.

En del vill ha skärpta straff. Vad anser du om det?

– Absolut! Det är något vi står bakom när det gäller den här typen av människor, men det är inte säkert att det hjälper. Det är inte säkert att de accepterar att bryta med missbrukssituationen, fortsätter riksdagsledamoten.

Monica konstaterar också att den aktuella 53-åringen förmodligen mår fruktansvärt dåligt av sin livssituation. Missbruket har pågått i nästan 30 år.

– Det finns en del som tycker att vi ska låsa in dem för gott, men vi måste räkna med att de kommer ut bland oss andra i samhället. Detta även om de lever på ett sätt som kan skada andra människor, anser Green.