Lite längre bort på gatan stod vid det aktuella tillfället polisen och kontrollerade trafiksituationen. De uppmärksammade händelsen vid vägarbetet.

– Kvinnan har också erkänt att hon talat i mobilen och därmed missat skylten, menar åklagaren Stina Brindmark.

Enligt uppgifter till tidningen är det här fallet det första i sitt slag som behandlas i Skaraborg. Vid tillfället kom det också mötande trafik och kvinnan tvingades backa för att ta sig ur situationen.

Högtalarfunktion

I en skrivelse till tingsrätten har kvinnan uppgett följande;

Hennes mobiltelefon som låg på en hylla under stereon i bilen ringde. Hon lyfte telefonen från hyllan för att svara och hon slog på högtalarfunktionen och lade tillbaka den. Det var en väninna som ringde och som efterfrågade ett namn på en person och detta gjorde henne tankspridd.

Strax innan hon passerade ett vägarbete tog telefonsamtalet slut. Hon rörde inte mobiltelefonen igen.

Tingsrätten anser dock att mobiltelefonanvändandet gjort henne ouppmärksam och dömer henne därför för brott mot trafikförordningen.

Läs om händelsen: