Länsstyrelsen har nu fått sin ansökan om drönarövervakning av Vättern godkänd. Syftet med övervakningen är bland annat att stoppa tjuvfiskare, men övervakningen kommer också användas till att bland annat inventera arter, övervaka skogsbränder och dokumentera utsläpp och skräp.

För att undvika jäv har beslutet tagits av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Övervakningen kommer endast ske under dagtid och kommer att täcka skog och vatten. Länsstyrelsen i Kronobergs län påpekar att detta är platser där människor kan vilja vistas för att få lugn och ro och är inga platser där man förväntar sig att bli övervakad. De anser dock att intresset för övervakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte övervakas.