Han får medhåll av Ann-Mari Claesson, enhetschef på dagkirurgiskt centrum vid SkaS Falköping:

-För oss som var med när den sista patienten blev opererad december 2011 känns det fantastiskt att åter få det här uppdraget och att återuppta en verksamhet som vi då var väldigt bra på, säger hon.

Efter att ha genomfört risk- och konsekvensanalys samt en noggrann planering, där samtliga personalkategorier har varit involverade, utfördes den första höftledsprotesoperationen 20 maj 2019, efter drygt sju års uppehåll. Processen har startat i lite mindre skala under våren för att kontrollera att alla led i den fungerade.

– Under våren har verksamheten koncentrerats på höftproteser, men till hösten ska det även utföras operationer med knäproteser. Efter sommaren planerar vi att det ska genomföras nio operationer per vecka fördelade på tre dagar, säger Henrik Hjulström.

Ann-Mari Claesson ser positivt på framtiden och tror att verksamheten i Falköping kan utvecklas ännu mer.

- Personligen tror jag att dagkirurgi kompletterad med 24-32 timmars vård är framtiden, säger Ann-Mari Claesson och pekar på flera fördelar:

Infektionsrisken minskar när patienterna inte behöver vistas så länge på sjukhus utan kan återgå till hemmet och den bakterieflora som de är vana vid.

Bristen på slutenvårdsplatser är också en pådrivande faktor att öka dagkirurgin, eftersom det gäller att använda resurserna på bästa sätt samt att kostnaderna blir lägre.