Regeringen fattade nyligen beslut om stödets storlek. Stödet går under benämningen Krisstöd torka 2018 och kommer att kunna sökas av lantbrukare med får-, nötkött- och eller mjölkproduktion.

Stödet kommer att administreras av Jordbruksverket, där man nu går in i skarpt läge inför ansökningsperioden.

– Pengarna ska vara ett tillskott för de lantbrukare som har gräsätande djur som behöver grovfoder och som har drabbats av foderbrist på grund av den torra sommaren.

– Med det här stödet får lantbrukarna en likviditet att använda sig av till foderinköp, säger Mirja Hjers, divisionsdirektör på utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket.

Sedan beslutet i förra veckan har man på Jordbruksverket jobbat med att identifiera gruppen som kan komma ifråga för årets bidrag. Grundkravet har satts till att man som lantbrukare ska ha minst 10 djurenheter av ettdera nötkreatur eller får för att få stödet.

För nötkreatur innebär en djurenhet ett djur över ett år, medan ett får motsvarar 0,15 djurenhet. Totalt i landet handlar det om 13 500 lantbrukare som minst når upp till den nivån.

– Vår målsättning är att se till att så många som möjligt har rätt till stödet, samtidigt som det ska gå smidigt att administrera, säger Mirja Hjers.

Bidraget är satt till 420 kr per djurenhet med ett tak på 150 000 kronor till varje enskild lantbrukare, vilket innebär att man kan får bidrag för högst 357 djurenheter.

– Meningen är att hela stödet ska betalas ut och alla stödberättigade ska ha möjlighet att få sin maxsumma, säger Hjers.

I skrivande stund har Hjers inte koll på exakt hur många lantbrukare som är stödberättigade i Skaraborg, men i vecka 42 kommer alla berörda att få ett brev med information om vad som gäller för att kunna göra sin ansökan.

– Det ska vara enkel att söka stödet, understryker divisionsdirektören.

Även nästa år kommer det att finnas krisstöd att söka som en följd av årets torka. 790 miljoner kronor är redan öronmärkta för ändamålet, men det är ännu inte klart vilka som ska omfattas av bidraget.

– Vi har börjat titta på det nu och gör det i tätt samarbete med näringen. Ambitionen är att det ska utformas så det gör som mest nytta. Andra jordbruksinriktningar är också drabbade. Vi måste ha med hela paletten, säger Mirja Hjers.

Årets torra sommar innebar alltså att tillgången på foder inför den kommande vintern är sämre än normalt. Mer regn i slutet på sommaren och början på hösten har emellertid medfört att det ser bättre ut nu än för ett par månader sedan.

Bengt Jonsson är jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket och har precis sammanställt aktuell skördestatistik för tredjeskörden av grovfoder.

– Det ser bättre ut nu än i somras, men situationen kräver ytterligare anpassningar av jordbrukarna genom att ändra i foderstater minska svinnet och ytterst kan djurantalet behövas justeras, säger Bengt Jonsson.