Den som kan sin lokalhistoria, och för all del svenska historia, känner till slaget vid Lena (1208) och slaget vid Gestilren (1210). Inte minst nåddes den breda allmänheten av kunskapen genom Jan Guillous storsäljande trilogi om den fiktive personen Arn. Händelserna är också kända av historieintresserade danskar eftersom det västliga broderfolket blandade sig i konflikten om den svenska kungakronan på Sverkers sida gentemot Erik Knutsson.

Det visade sig inte vara den sista blodiga dispyten med dansken i svensk historia. Snarare upptakten. Tiden läker de flesta sår och lyckligtvis råder fred mellan länderna sedan två århundraden tillbaka. Sverige och Danmark är ju också partners i EU:s federation numera.

Nu för tiden är det väl alltid en gemytlig stämning när svenskar och danskar möts. Och i söndags var utbytet extra givande och kärt när kyrkan kallade till samling vid Varvs kyrka för att genomföra en medeltida ritt mellan Varv och Kungslena.

Ryttare och islandshästar samlades utanför kyrkan. Men även fotfolk fanns på plats.

En av de drivande i arrangemanget var Karoline Bergman, såväl hängiven ryttare som intresserad av bygdens historia.

Vi var ett 20-tal ryttare som hade klätt oss i medeltidsinspirerade kläder. Det var onekligen en speciell stund, tyckte Karoline.

Danska jakthornsblåsare signalerade för avfärd och prästen Bo Bernhardsson läste en pilgrimsbön. Han ledde sedan fotfolket, en styrka på cirka 15 personer till Kungslena. Vägen gick över Höge klint och en magnifik utsikt över bygden.

Ryttarna töltade i väg i raskt tempo och bland dem fanns prästen Folke Elbornsson och danska kollegan Else Korsholm.

Vi red ned mot Gestilren, genom bokskogen och sedan ned mot kalkbruken nordost om Ekedalen. Vi hade en paus på vägen mot Kungslena och åt medhavd matsäck. Då fick vi också en härlig historielektion av Birgitta Ingvar-Nilsson, berättade Karoline Bergman.

I Kungslena sammantrålade sällskapen igen. I kyrkan hölls en medeltidsinspirerad gudstjänst och kören Varvingarna bidrog i hög grad till stämningen. Folke Elbornsson var inspirerad av stunden och höll delar av mässan på latin.

Det var en praktfull gudstjänst.

När Elbornsson svingade med rökelserna blev det dock för mycket av det goda. Brandlarmet utlöstes två gånger om. Det är bara att konstatera att dagens brandföreskrifter inte harmonierar med medeltida ritualer...

Efter gudstjänsten bjöds det på fika i kyrkan och de långväga gästerna bjöds dessutom på soppa.

En höjdpunkt för de danska vännerna var när guiden Rosa Qvist berättade om kyrkan och bygdens historiska betydelse.

Leif Pedersbaek tillhörde det danska sällskap som deltog i evenemanget.

Vi har verkligen känt historiens vingslag och på färden till Kungslena blev vi som ett med naturen. Det var en fantastisk upplevelse, säger han till tidningen.

Visst var det kyligt i luften, men solen strålade frikostigt under hela dagen.

Vi hade otrolig tur med vädret, konstaterar Karoline Bergman.