Regeringen beslutade den 20 december 2016 om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet.

Public service

Idag finansieras Sveriges public service av TV-licens samt till viss del den begränsade reklam som tillåts vid större idrottssändningar och exempelvis Schlagerfestivalen.

- Vår uppgift är att komma med förslag på en finansiering av public service som kan fungera över tid. Det har funnits förslag om att gå ifrån TV-licens till att istället ha en rent skattefinansierad verksamhet. I utredningen kommer vi att få möjlighet att gräva ned oss i dessa frågor, säger Erik Ezelius

Självständig

Själv anser Erik det vara viktigast att vi även fortsättningsvis har en självständig public service-verksamhet.

Vi måste ha en public service som står fri från politiska intressen och som förmedlar nyheter på ett så neutralt och informativt sätt som möjligt. Här tror jag att det finns en stor majoritet i riksdagen. Vår uppgift blir att komma med förslag på hur vi kan göra detta ekonomiskt möjligt även i framtiden.

Ordförande i utredningen är Sture Nordh. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 september 2017.