Just nu genomförs en parlamentarisk utredning om det penningpolitiska ramverket som bland annat ska titta på Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering. I en motion till Sveriges riksdag föreslår riksdagsledamoten Erik Ezelius, tillsammans med partikollegan Peter Persson, att åtgärder snabbt ska presenteras så snart utredningen lämnat sitt förslag.

Det är naturligtvis så att elektronisk hantering i betalningshänseende är bra och rimligt, men det är viktigt att inte den övergången sker så snabbt att vi lämnar grupper, som av olika skäl föredrar kontanter, i sticket, säger riksdagsledamoten Erik Ezelius.

Därför vill han att regeringen och riksdagen agerar i kontantfrågan så snart utredningen är klar.

Vi riksdagsledamöter får ofta propåer från medborgare som ser ett bekymmer med att såväl få tag i som att betala med kontanter. Staten har idag frånsagt sig ansvaret för betalningssystem, som nu drivs helt i vinstintresse för att driva på tekniska lösningar. Servicen till medborgarna har blivit sekundär. Det finns ett antal banker, till exempel min egen lokala sparbank, som visar att det går utmärkt för en bank att hantera kontanter, säger Erik Ezelius.