Låter det konstigt? Speciellt nu för tiden, när vi läser om köer till många behandlingar både på sjukhusen och hos tandläkarmottagningar.

22 maj 2013 klubbade riksdagen genom ” Lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd.” Sverigedemokraterna, var det enda partiet som röstade emot.

Genom den här lagen har den som uppehåller sig olaglig i Sverige, rätt att betala bara 50 kr för ett läkarbesök, 50 kr för ett tandläkarbesök och lika mycket för att hämta en medicin.

Är det rättvist för alla, som är laglig vistas i Sverige? Verkligen inte.

Det är hån mot alla svenska medborgare och de som har laglig vistelse här, alla som betalar skatt här. Hån mot alla, som avstår från bland annat tandläkare, för att de inte har råd.

De, som är olagliga i Sverige, borde inte finnas i Sverige överhuvudtaget och definitivt inte ha möjlighet till näst intill gratis sjuk- och tandvård.

Sverigedemokraterna vill riva den här orättvisa lagen. Under tiden kan vi bara hoppas att rykte om Sverige, som allas sjukvårdsparadis inte sprider sig fort över världen.

Milada Wurm, ledamot i Falköpings kommunfullmäktige för SD