Sara Ingevaldson forskar vid Göteborgs Universitet, med fokus på psykologiska aspekter hos unga män som begår sexuella övergrepp. 45 unga män ingick från början i intervjustudien. I uppföljningen som Sara Ingevaldson har gjort medverkar 20 av dessa. Männen begick sexuella övergrepp som tonåringar och intervjuas nu igen som unga vuxna. De är nu i 20- till 30-årsåldern.

De är en grupp unga män som har haft det väldigt tufft själva. Vi vet att individualpsykologiska faktorer, så som vilka upplevelser en person har med sig från sin uppväxt, har betydelse för risken att någon ska begå sexuella övergrepp, och det är framförallt dessa faktorer som jag har undersökt i min forskning. Men det går inte att förklara varför människor begår sexuella övergrepp utan att också ta hänsyn till andra aspekter så som vilka sociala och strukturella sammanhang en person befinner sig i.

Även om studien handlar om en väldigt specifik grupp, är deras sexuella övergrepp ett utslag i ena änden av en skala där verbala sexuella kränkningar av kvinnor finns i den andra änden, tror Sara Ingevaldson.

Man kan se på den här typen av övergrepp och det som blommar upp nu i media som att de finns på olika ändar av ett kontinuum, med våldtäkt i ena änden och i den andra änden ord och blickar.

Olika delar i samma struktur, alltså.

Om vi tänker oss att vi befinner oss i ett samhälle som har en patriarkal struktur befinner vi oss alla i det, även den här gruppen. De svårigheter de har med sig kanske gör att de har lättare för att gå över gränsen.

Sara Ingevaldson har sett att de unga männen i hennes studie har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och många av dem är kriminella.

Absolut. Man kan föreställa sig att det kanske är ett sätt skaffa sig ett övertag, om jag tänker utifrån min grupp. Man kan se det som någon form av maktutövande. Det kan också vara ett sätt att utöva makt för de personer som redan har en maktposition. Man kanske ser det som ett sätt att upprätthålla makten.

Sara Ingevaldson tror också att det kan finnas andra gemensamma nämnare, i form av olika sorters utsatthet under barndomen, i alla fall när gäller de män som har begått de grövre sexuella övergrepp som nu uppmärksammas i och med #Metoo.

Skulle vi titta på dem och deras bakgrund skulle jag inte bli förvånad om vi hittar psykologiska faktorer som liknar den gruppen jag har tittat på.

Om människor ser mellan fingrarna med när en man ofredar andra sexuellt, på en arbetsplats eller i ett annat socialt sammanhang blir detta nästan som ett godkännande.

Många har varit utsatta och de här männen får fortsätta. Det berättigar ju det beteendet, funderar Sara Ingevaldson.

Det kan bli farligt, speciellt i mycket hierarkiska miljöer, där man är beroende av varandra för att till exempel få en anställning eller, som i universitetsvärlden, medel till ett forskningsprojekt.

Lars Göran Wallgren forskar om psykosocial arbetsmiljö vid Göteborgs Universitet. Ledningen är mycket viktig för strukturerna och kulturerna på en arbetsplats, menar han.

Det är ledningen som sätter agendan, värdegrunden.

En organisation med högt i tak är att föredra för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Att man har en öppenhet, att man diskuterar sådant som inte är okej. Vågar man säga något? Många är rädda för att komma med dåliga budskap.

En del företag har kanaler där man kan rapportera anonymt om oegentligheter.

Om den möjligheten inte finns kan det förstås uppstå problem, om chefen är kompis med en person som gjort sig skyldig till ett sexuellt ofredande eller övergrepp.

Det blir någon form av jäv. Det gäller att ledningen faktiskt agerar, oavsett vad man har för personliga relationer. Det gäller alla typer av trakasserier, säger Lars Göran Wallgren.