Svenska kyrkan gör som livsmedelsbutikerna. Man håller öppet på andra tider för att människor som vill undvika folksamlingar.

I likhet med en rad andra verksamheter har Svenska kyrkan påverkats av den pågående pandemin. Några aktiviteter har ställts in, och ett antal av de samlingar som genomförts har haft färre deltagare än vanligt.

Stefan Klinth, kyrkoherde i Floby, beskriver till exempel hur pastoratat, som noga följer utvecklingen, tills vidare ställt in det mesta av vuxenverksamheten i pastoratet. Fortfarande pågår barn- och konfirmandgrupper och begravningsverksamhet nästan som vanligt.

Nu hålls flera av Falbygdens kyrkor öppna även när det inte är gudstjänst. Tanken är att göra det möjligt för människor att komma på egen hand, när det inte finns så många andra på plats. På det sättet ges möjlighet till en stunds stillhet då man också kan be en bön, och kanske tända ett ljus.

Kyrkoherde Jonas Hagström, Falköping säger att kyrkan vill stå för trygghet och stabilitet även i svåra tider. Därför fortsätter man att hålla öppet så långt det är möjligt.

− Kyrkans miljöer är ju heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris, säger han.

Uppskattat öppethållande

De öppna kyrkorna uppskattas av många. Det visade sig under den gångna helgen i Bjurums kyrka. I området finns just nu ett stort antal besökare för att titta på årets trandans. Flera av dem passade på att gå in i kyrkan.

– Våra vaktmästare har berättat att det fanns flera kommentarer i gästboken där man tackade för möjligheten att besöka kyrkan, säger Bengt-Åke Öhgren som är vikarierande kyrkoherde i Stenstorps pastorat.

Han konstaterar också att det just nu är extra angeläget att hålla öppet. Under den gångna helgens gudstjänster märktes att ett antal vanligtvis trogna kyrkobesökare valde att stanna hemma.

– Människor är förståndiga och håller sig borta från folksamlingar när myndigheterna har gett dem det rådet. Därför behöver vi erbjuda andra möjligheter att besöka oss, säger han.

Många öppna kyrkor

Alla tre pastoraten i Falköpings kommun har öppet några eller flera av sina kyrkor. Även om detta sker med särskild tanke på riskgrupper, så är alla välkomna. För närvarande omfattas följande platser.

Falköpings pastorat: Kyrkor öppna dagligen kl 8.00-20.00: S:t Olofs kyrka, Mössebergs kyrka, Luttra kyrka, Friggeråkers kyrka, Torbjörntorps kyrka, Marka kyrka, Slöta kyrka, Karleby kyrka, Yllestads kyrka, Vartofta-Åsaka kyrka, Åsle kyrka, Tiarps kyrka och Mularps kyrka.

Floby pastorat: Åsarps kyrka, kl 09.00-19.00, Kinneved kyrka, kl 09.00-19.00, Gökhems kyrka, kl 09.00-19.00, Jäla kyrka, kl 09.00-19.00, Vårkumla kl 09.00-19.00, Floby kyrka, vardagar mellan kl 09.00-15.00.

Stenstorps pastorat: Gudhems kyrka dagligen kl. 8-20, Bjurums kyrka dagligen kl. 8-20.