Det är NTF som i sin årliga cykelhjälmsmätning kan konstatera att hjälmanvändningen fortsätter att vara lågt i Skaraborg.

Mätningen bygger på 3 000 observationer i Skaraborg och jämfört med övriga landet så ligger Skaraborgs siffror (34 procent) klart under riksgenomsnittet (44 procent). Användningen bland barn är 45 procent trots att det är lag på användning av hjälm. Vuxna ligger på 17 procent.

- Det är oroväckande siffror, och vi kan konstatera att det har gjorts alldeles för lite de senaste åren både för att öka cykelhjälmsanvändningen men också för att anpassa och att göra trafikmiljön säkrare för cyklister. Många av kommunerna i Skaraborg jobbar mer med cykelfrågorna nu, vilket är glädjande och som vi förhoppningsvis kommer att få se effekterna av i framtiden, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef NTF Skaraborg i ett pressmeddelande.

Användningen av cykelhjälm i hela Sverige ligger på 44 procent. Som en del i att nå Riksdagens mål om 220 dödade i den svenska vägtrafiken 2020 skulle cykelhjälmsanvändningen behövt öka med 7,6 procent årligen mellan 2007 och 2020 för att nå målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning.

Användningen varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. I och omkring Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär fem av tio. Storstäderna drar på det sättet upp den nationella statistiken.

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Den totala användningen för riket är 98 procent. I Skaraborg är mopedhjälmsanvändningen 99 procent.

2016 dog 22 cyklister i trafiken. Cirka 2100 skadades allvarligt och cirka 240 skadades mycket allvarligt.

- Användning av cykelhjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha på antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

- Regeringen presenterade i våras sin cykelstrategi och skjuter nu till medel för insatser som både ska öka cyklandet och göra cyklandet säkrare. Det är viktigt att dessa medel inte blir en engångssatsning utan blir en satsning över tid. I Norge har man nått upp i nära 60 procent hjälmanvändning med hjälp av informations- och utbildningsinsatser. Så visst går det att öka hjälmanvändningen även utan en lag, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef NTF Skaraborg.