Den extrema torka som råder just nu gör att det inte går att få fram grovfoder till lantbruksdjuren. Foderbristen och nödslakt leder till stora förluster för redan hårt ansträngda jordbrukare, som redan innan torkan slog till undrade hur de skulle få ekonomin att gå ihop.

Självförsörjningsgraden för livsmedel sjunker i Sverige. Under 2017 importerades 48 procent av den mat vi konsumerade. Varannan tugga vi äter är importerad. I en kris- eller krigssituation är detta mycket allvarligt!

Som konsument kan du göra skillnad! Värdesätter du svenska jordbrukare och svenskt kött, bege dig då i dag till närmsta mataffär och köp svenskt kött. Köp dubbelt så mycket som du behöver och frys in till senare. Visa de svenska bönderna att medborgarnas solidaritet gäller även dem.

Kristdemokraterna vill öka livsmedelsproduktionen och har en rad förslag hur vi kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten för svenskt lantbruk. Exempelvis vill KD sänka dieselskatten till samma nivå som övriga EU-länder, så att våra bönder kan konkurrera på samma villkor. Detta gör att vi får en öppen landsbygd med utveckling. Dessutom är det många som jobbar inom jordbrukssektorn, inte minst här i Skaraborg.

Just nu står vi i ett allvarligt läge så hjälp till och gör vad du kan, handla svenskt kött!

Dan Hovskär (KD)