Föräldrarna och 17-åringens två bröder står åtalade misstänkta för olaga frihetsberövande.

Enligt åklagaren har de "uppsåtligen och med våld berövat dottern friheten genom att tvinga in henne i en personbil och föra henne från platsen".

Polis fick stopp på bilen på E4 i norra Sverige där familjemedlemmarna greps. Det var den 7 juli i år. Syftet var att köra tillbaka dottern hem till Skaraborg och orten där familjen bor.

I de förhör som hållits med 17-åringen berättar hon om sitt liv. Hon har bott i Sverige sedan 2013 och säger att hon känt sig begränsad och inget hellre ville än att leva som andra svenska flickor i motsvarande ålder. Hon förklarar i förhören att hon ville välja sin partner och klädstil och ha fritidsaktiviteter och träffa sina vänner efter skolan, men att familjen satte stopp.

– Jag betraktas som en vuxen kvinna, det blir man någon gång mellan 15 och 17 år och då blir man mer kontrollerad, har dottern berättat.

Såväl socialtjänsten som förvaltningsrätten har trott på 17-åringen och menar att hennes rädsla var genuin. 17-åringen har sagt att hon inte ville bo hemma eftersom hon i annat fall skulle bli bortgift mot sin vilja.

– Eftersom min storasyster blivit bortgift i utlandet med en make som hon inte valt så är risken för tvångsgifte utomlands konkret, har 17-åringen sagt.

I ett förhör uppger hon att om hon inte blir bortgift är hon helt säker på att hon istället kommer att mördas om hon tvingas återvända hem.

Föräldrarna har ställt sig helt oförstående till de uppgifter som 17-åringen lämnat. De har i förhör sagt att de anser att de ger henne lika stor frihet som svenska föräldrar ger sina barn, att hon inte blir tvingad till något.

Ärendet har varit uppe i förvaltningsrätten, domstolen tog beslut om att dottern skulle få skyddat boende.

"Att hon är beredd att fortsätta leva sitt liv utan sin familj i ett skyddat boende är ett stort steg att ta i hennes unga år, varför det inte bedöms handla om tonårstrots utan om en rädsla för hedersrelaterat förtryck och våld" skriver rätten.

Vidare står det i beslutet: "Då vårdnadshavarna inte samtycker till vårdplanen måste vården bedrivas med stöd av LVU", det vill säga lagen om vård av unga.

Hennes föräldrar har uppgett att de tolkat dotterns agerande som ett sätt för henne att frigöra sig från familjen och att de misstänker att skola eller pojkvän fått henne att gå till socialtjänsten.

Föräldrarna har berättat att i hemmet är det fadern som är äldst och bestämmer åt alla. Modern bestämmer inte lika mycket och att när döttrarna fyller 18 får de bestämma själva.

– Vi har aldrig begärt att hon ska bära vare sig sjal eller långkjol, aldrig följt henne till skolan, hotat med våld eller med att gifta bort henne, står det i förundersökningen.