Det inte ovanligt att polisen får in samtal om diverse vilda djur som befinner sig på platser där de inte borde vara. Dock är det mer ovanligt att det handlar om tamdjur som mellan fem och tio får som nu rörde sig nära den hårt trafikerade E20 vid Jung. En viltvårdare fick kallas in och fåren kunde i alla fall förflyttas bort från vägen. Hur det sedan löste sig med att få tag på fårens ägare hade polisen på tisdagsmorgonen ingen uppgift om.

Ärendet rubriceras av polisen som "djur, skadad eller dött", men Thomas Fuxborg klargör att samtliga får i högsta grad var levande.